Parallel Maze

← Return to Program Page

Środa, 29. Październik — 20:15 — Klub Filmowy (PPNT, Gdynia)

Synopsis: The story begins with one of Hitchcock’s master work — Psycho, which depicts a female bank clerk who stole a huge sum of money from the bank and fled to a hotel, and what happened later. As time and space begin to split, the relations between the two couples in the film turn complicated, and all ends in the maze existing in the parallel universe.

Opowieść rozpoczyna się jednym z arcydzieł Hitchcocka – Psycho , który przedstawia kobietę, urzędnika bankowego, która ukradła ogromne sumy pieniędzy z banku i uciekła do hotelu, a także to, co stało się później. Wraz z tym jak czas i przestrzeń zaczynają się rozdzielać, stosunki między obu parami przedstawionymi w filmie stają się bardziej skomplikowane, a wszystko kończy się w labiryncie istniejącym w równoległym wszechświecie.

Language of dialogue: Chinese
Subtitles: English

Country of Production: China
Year of Production: 2013
Running time: 100 min.

Made by: Hua Ya