Metarandom

← Return to Program Page

Środa, 29. Październik — 18:00 — Klub Filmowy (PPNT, Gdynia)

For all those out there taking the same way to work every day, this is for you. Go to the Metarandom screening at the Random FF and your randomness factor won’t need a reset for decades.

Total Duration: 67 minutes

Curvas CotidianoSynopsis: Experimental video on aesthetics of pinhole video: The time preceding the elderly. We are all straight in the walk what we do. On the timeline, bystanders through the vertical curves of everyday life.

Eksperymentalny film w estetyce otworkowej wideo :czas poprzedzającystarszych . Wszyscy jesteśmy prosto w odległości co robimy. Na osi czasu , osób postronnych przez pionowe krzywe życia codziennego.

Language of dialogue: No Dialogue
Country of Production: Brazil
Year of Production: 2014
Running time: 1 min.

Made by: Elias Figueiredo

The Rhythm of TimeSynopsis: What is time? This experimental short explores a strange space within sequences mixing music, animation, time lapse and slow motion photography.

Czym jest czas ? Ta eksperymentalna krótka forma filmowa bada dziwną przestrzeń pomiędzy sekwencjami, stworzoną przez muzykę, animację, time lapsing oraz fotografię slow motion.

Language of dialogue: No Dialogue
Country of Production: United States
Year of Production: 2014
Running time: 5 min.

Made by: Andoni SanGaley

O Segredo de FranchaiseSynopsis: “Repetition changes nothing in the object repeated, but does change something in the mind which contemplates.” – Hume. This experimental short film was born from the desire to experience the constant repetition of a few situations as a narrative resource for the construction of a fictional story.

„Powtarzalność nie zmienia niczego w obiekcie powtarzanym, zmienia lecz coś w umyśle, który to kontempluje.” – Hume. Ten krótki eksperymentalny film narodził się z pragnienia doświadczenia stałej powtarzalności pewnych sytuacji, jako źródła do stworzenia narracji do konstrukcji fikcyjnej opowieści.

Language of dialogue: No Dialogue
Country of Production: Brazil
Year of Production: 2013
Running time: 16 min.

Made by: Eduardo Zunza

Preludijum za PetrovićaSynopsis: Petrovića remembers that he has reason for a revenge.

Petrovica przypomina sobie, że ma powód do zemsty.

Language of dialogue: No Dialogue
Country of Production: Serbia
Year of Production: 2012
Running time: 5 min.

Made by: Marko Tesovic

Behind AntigoneSynopsis: Actors rehearse the play Antigone, they enjoy looking for new sounds. But behind Antigone bonfires are lit, crowds are marching, people are trying to survive. Antigone and fascism. Is it far away?

Aktorzy podczas próby przed wystawieniem Antygony cieszą się.

Language of dialogue: Russian
Subtitles: English

Country of Production: Russia
Year of Production: 2014
Running time: 13 min.

Made by: Guzel Ilyasova

The Journey to RecoverySynopsis: Traveling may be one of the best medicines as, “The Journey to Recovery,” observes the life of a female in her late teens, early 20’s struggling through the stages of grief of a breakup while living abroad in Hong Kong and Australia. The audience follows the journey of a lost girl exploring new destinations, finding self identity and reacting differently to situations and environment.

Podróżowanie może być jednym z najlepszych lekarstw, jak zauważa „The Journey to Recovery”. To opowieść o życiu kobiety w ostatnich latach jej nastoletniego życia. Zmaga się ona z żalem po rozstaniu, żyjąc zagranicą – w Hong-Kongu i Australii. Publiczność śledzi podróż zagubionej dziewczyny, poszukujących nowych kierunków, własnej tożsamości, w przeróżny sposób odbierającej nowe zdarzenia i środowiska.

Language of dialogue: No Dialogue
Country of Production: Australia/Canada/China
Year of Production: 2014
Running time: 11 min.

Made by: Lillian Cheung

The LullabySynopsis: It’s early morning. The night working shift in the panary plant comes to its end. The last hour of work seems to be very long. One of workers is the main character of the film. Finally the work is over and the main character goes home. He goes down streets where the life of the city is just beginning.He goes by tram so long that he fells asleep. He comes home and lies to bed. The day is over for him but it’s just beginning for someone. It would seem nothing unusual happend except that fact that one more day of his life passed.

Jest wcześnie rano. Kończy się nocna zmiana w magazynie żywności. Ostatnia godzina pracy dłuży się niemiłosiernie. Jeden z pracowników jest głównym bohaterem filmu. Ostatecznie następuje koniec zmiany i główny bohater wraca do domu. Idzie ulicami miasta, które dopiero budzą się do życia. Jedzie tramwajem tak długo, że w nim zasypia. Wraca do domu i kładzie się do łóżka. Jego dzień się skończył, ale komuś innemu dopiero się zaczyna. Wydawałoby się, że nic niezwykłego się nie stało, z wyjątkiem tego, że minął kolejny dzień w jego życiu .

Language of dialogue: Russian
Subtitles: English

Country of Production: Russia
Year of Production: 2014
Running time: 16 min.

Made by: Semyon Ryabukha