In Absurdum

← Return to Program Page

Czwartek, 30. Październik — 19:00 — Klub Filmowy (PPNT, Gdynia)

A recurring audience favourite, In Absurdum combines the crème de la crème of absurdity, leaving you confused, rused, and most definitely amused.

Total Duration: 67 minutes

FeetSynopsis: In the darkness of a stalled underground train, some mysterious power swaps the feet of two passengers. As one is a big rugby player and the other a petite ballerina, it won’t work out well for either of them.

W ciemnościach podziemnego metra baletnica i zawodnik rugby zamieniają się stopami. To nie skończy się dobrze dla żadnej ze stron.

Language of dialogue: English
Subtitles: Polish

Country of Production: United Kingdom
Year of Production: 2010
Running time: 9 min.

Made by: A D Cooper

DollySynopsis: A toy doll dreams of her life and death. A conceptual collaboration between performance artist Gabrielle Schutz, noise band BLOWUPNIHILIST and transmedia artist David Falcon Ayala. An experiment in the cinematic avant-garde form/content relationship, that is peculiar to the digital medium.

Zabawkowa lalka marzy o własnym życiu i śmierci. Konceptualna współpraca pomiędzy artystką-performerką Gabrielle Schutz, noise’owym zespołem BOWUPNIHILIST oraz transmedialnym artystą Davidem Falconem Ayalą. Eksperyment w kinematycznej, awangardowej formie, szczególnie charakterystycznej dla mediów cyfrowych.

Language of dialogue: No Dialogue
Country of Production: United States
Year of Production: 2014
Running time: 3 min.

Made by: David Falcon Ayala

MuleSynopsis: Trapped in what she feels is a dead end relationship, Olive fantasises about an escape – her rebirth. Which comes in the form of a performance in a dingy basement club.

Uwięziona w związku bez przyszłości, Olive fantazjuje na temat ucieczki – powtórnych narodzin. Przybiera to formę przedstawienia w obskurnym, piwnicznym klubie.

Language of dialogue: English
Subtitles: English

Country of Production: United Kingdom
Year of Production: 2013
Running time: 14 min.

Made by: Malik Roberts

BansheesSynopsis: John is forced to confront his worst fears when he realises that his partner is suffering from a terminal illness. As the condition begins to gradually take its toll on her, John is consumed by his emotions and left with no choice but to accept the inevitable.

Kiedy John dowiaduje się o nieuleczalnej chorobie swojej partnerki, zmuszony zostaje do konfrontacji ze swoimi największymi lękami. Wraz z pogorszeniem się jej stanu, Johna zaczynają zjadać emocje, aż do momentu, w którym pozostaje mu nic innego, jak tylko zgodzić się na nieuchronność sytuacji.

Language of dialogue: English
Subtitles: Polish

Country of Production: United Kingdom
Year of Production: 2014
Running time: 3 min.

Made by: James Starkie

Hairy FishSynopsis: A young man and his girlfriend, sitting in a restaurant, all seems normal but the girl begins to ask the guy various question. She gets no answer. He’s paralyzed, cannot make up his mind to decide anything. He seems to be saved when the girl leaves the restaurant. However the questions begins to chase him, wherever he would go. This time not from his girlfriend but a hairy fish that begins to appear everywhere he would go… He’s desperate and doesn’t know how to escape this annoying situation. He comes to the conclusion that he will have to deal with the problem, as he cannot running away and trying to ignore the problem would not lead anywhere. Finding the solution is not easy at all, its deeper than it might seem to be. He has to find it in himself.

Młody mężczyzna siedzi wraz ze swoją dziewczyną w restauracji. Wszystko wydaje się być normalne, jednak dziewczyna zaczyna zadawać różne pytania. Nie dostaje na nie odpowiedzi. Chłopak dębieje, nie może podjąć żadnej decyzji. Wydaje się, że wszystko się skończy, gdy dziewczyna opuszcza restaurację. Jednakże pytania zaczynają go dręczyć, dokądkolwiek by się nie wybrał. Tym razem, pytania nie pochodzą od dziewczyny. Jest zdesperowany, nie wie jak uciec od tej denerwującej sytuacji. Dochodzi do wniosku, że będzie musiał poradzić sobie z problemem, ponieważ uciekanie od problemu nie prowadzi do jego rozwiązania. Rozwiązanie jednak nie przyjdzie tak łatwo, wymaga od niego więcej niż myśli. Musi je odnaleźć wewnątrz siebie.

Language of dialogue: English
Subtitles: Polish

Country of Production: Germany
Year of Production: 2014
Running time: 18 min.

Made by: Laslo Antal

White RoseSynopsis: Boys will be boys – that’s how Eddie and Johnny live their life. But their childhood world is about to change. They’ll soon have to face the consequences of their actions after an unfortunate run-in with their intimidating neighbour Mr Smalls.

Chłopcy pozostaną chłopcami – tak Eddie i Johnny widzą swoje życie . Jednak ich dziecięcy świat może się zmienić. Wkrótce będą musieli zmierzyć się z konsekwencjami swoich działań po niefortunnej kłótni z dociekliwym sąsiadem, panem Smallsem.

Language of dialogue: English
Subtitles: Polish

Country of Production: United Kingdom
Year of Production: 2014
Running time: 9 min.

Made by: Flora Christian

I am a HorseSynopsis: Emad is a quiet and introverted taxi driver who recently lost the love of his life and is about to lose his sight. But a chance encounter with a young woman gives him a reason to break his apathy.

Emad jest cichym i zamkniętym w sobie kierowcą taksówki, który dopiero co stracił miłość swojego życia o imieniu Roya, a także jest o krok od utraty wzroku. Przypadkowe spotkanie z Rahbą daje mu powód do zerwania z apatią codziennego życia.

Language of dialogue: Farsi
Subtitles: English

Country of Production: Iran
Year of Production: 2014
Running time: 11 min.

Made by: Ali Hoseini and Hossein Falah Abadi