Grim Reaper Approved – The Halloween Special

← Return to Program Page

Piątek, 31. Październik — 18:30 — Klub Filmowy (PPNT, Gdynia)

Why watch films about life when you could watch films about death? Seven morbid stories with mortal morality.

Total Duration: 81 minutes

The RevenantSynopsis: A young man believes that death is just a matter of will… To prove it: he jumps off his roof…and survives!

Młody mężczyzna wierzy, że śmierć to tylko kwestia wolnej woli. Aby to udowodnić, skacze z dachu i… żyje!

Language of dialogue: French
Subtitles: English

Country of Production: France
Year of Production: 2013
Running time: 8 min.

Made by: Victor Druillet

The FloristSynopsis: The world, according to “The Florist”, is like a garden. It has beautiful flowers but also pests that need to be eliminated. Follow the journey into the mind of an intriguing serial killer.

Świat według „Kwiaciarza” jest jak ogród. Są w nim zarówno piękne kwiaty, jak i chwasty, które należy wyeliminować. Wyrusz w podróż w głąb umysłu intrygującego seryjnego mordercy.

Language of dialogue: Portugese
Subtitles: English

Country of Production: Brazil
Year of Production: 2012
Running time: 18 min.

Made by: Filipi Silveira

The ChefSynopsis: A city chef loses his good reputation, restaurant, and those he cares most about, when an up and coming food critic tries to make a name for himself with his shocking reviews. With nothing left to lose, the chef decides to take matters into his own hands. Proving that revenge is a dish best served with a side salad and a sprinkling of gore in this stomach churning horror.

Szef kuchni traci reputację, restaurację oraz tych, na których mu najbardziej zależy, kiedy obiecujący krytyk kulinarny próbuje wyrobić sobie reputację ostrymi recenzjami. Nie mając nic do stracenia, główny bohater decyduje się wziąć sprawy w swoje ręce. W tym skręcającym wnętrzności horrorze, szef kuchni udowadnia, że zemsta nie zawsze jest słodka, lecz smakuje lepiej z sałatką na boku.

Language of dialogue: English
Subtitles: Polish

Country of Production: United Kingdom
Year of Production: 2014
Running time: 7 min.

Made by: Robbie Gibbon

Little Red ShoesSynopsis: Anni, a young Jewish girl, lives in Hungary with her Mother and Father. When the Nazis come to her town she is taken to a concentration camp along with her family. There, she is separated from her Father and taken to a gas chamber.

Anni, młoda żydówka, mieszka na Węgrzech ze swoją matką i ojcem. Kiedy naziści przybywają do miasta zostaje uwięziona wraz z rodziną w obozie koncentracyjnym. Będąc tam, zostaje zabrana rodzicom i umieszczona w komorze gazowej.

Language of dialogue: English
Subtitles: Polish

Country of Production: United States
Year of Production: 2014
Running time: 4 min.

Made by: Marina LaBossier

Power of ChildhoodSynopsis: 1905, the first Russian revolution. Peasants are taking the policeman to his execution. Can his son save him?

Rosja. Rewolucja w 1905. roku. Chłop przeprowadza egzekucję na policjancie. Czy syn jest w stanie go ocalić?

Language of dialogue: Russian
Subtitles: Polish

Country of Production: Russia
Year of Production: 2014
Running time: 9 min.

Made by: Vladimir Tikhomirov

PianoSynopsis: Modern dancer Seo-yul collapses after the death of her soulmate Minhyuk who plays piano just for her. Seo-yul realizes that she can’t dance without him. She decides to quit her career, until one day when, Min-Hyuk’s piano starts playing by itself and she starts to dance again. But as time goes by, the deamon piano demands her blood…

Tancerka współczesna Seo-yul załamuje się po śmierci jej bratniej duszy Minhyuk, który grał na pianinie tylko dla niej. See-yul nie może dłużej tańczyć bez Minhyuk, decyduje się więc na zakończenie kariery. Pewnego dnia jednak pianino Min-Hyuk zaczyna grać samo i ucieszona Seo-yul zaczyna tańczyć ponownie. Jednak po upływie jakiegoś czasu opętane pianino żąda jej krwi.

Language of dialogue: Korean
Subtitles: English

Country of Production: South Korea
Year of Production: 2013
Running time: 20 min.

Made by: YoungJun Cho

Before the SilenceSynopsis: Rita is serving a 30-year prison sentence for murdering her husband. But new information cast a new light on what exactly happened that day.

Rita odbywa trzydziestoletni wyrok za zabójstwo swojego męża. Nowe informacje rzucają inne światło na to, co wydarzyło się tamtego dnia.

Language of dialogue: Italian
Subtitles: English

Country of Production: Italy
Year of Production: 2014
Running time: 15 min.

Made by: Abdou Kader Alassane