First to Fall

← Return to Program Page

Czwartek, 30. Październik — 20:30 — Klub Filmowy (PPNT, Gdynia)

Synopsis: An intimate tale of friendship and revolution, this coming of age story documents the journey of two young friends, Hamid and Tarek, who abandon their peaceful lives as students in Canada to join an unconventional war in their homeland of Libya. Hamid (26) and Tarek (21) have never fired a gun, but in 2011 they run recklessly toward the war, fueled by their hatred of Muammar Gaddafi and their desire to be part of history.

Once they arrive, their paths diverge. Hamid blazes ahead with fearless enthusiasm, and with a camera in hand he is invited to film the front lines by rebel forces, easily fitting in with the boyish camaraderie on the battlefield. Tarek’s journey is more difficult, introspective and unsure, consistently plagued by obstacles. He fights relentlessly against his destiny, ignoring all warnings that suggest his single-minded ambition to reach the frontline may have tragic consequences.

For eight months, director Rachel Beth Anderson documented raw moments of personal and breathtakingly dangerous acts of war and sacrifice as Hamid and Tarek join the rebels taking on Gaddafi’s army. The film captures the chaos and giddiness of revolution, the brutal loss of lives and innocence, and a deeply intimate view charting the young men’s decent into war as they discover who they are and what they are capable of. In Tarek’s words, “The end of the story is different than what I thought.”

Kameralna opowieść o przyjaźni i rewolucji. Historia o dojrzewaniu, która traktuje o podróży dwóch młodych przyjaciół, Hamid i Tarek. Obydwaj odrzucają spokojne życie studentów w Kanadzie, aby dołączyć do niekonwencjonalnej wojny w ich ojczyźnie – Libii. Hamid (26) i Tarek (21) nigdy nie używali broni , jednak w 2011. roku postanawiają lekkomyślnie ruszyć ku wojnie , podsycani przez nienawiść do Muammar Kaddafiego i pragnieniu, aby stać się częścią historii.

Po przybyciu ich drogi się rozchodzą. Hamid prze do przodu z nieustraszonym entuzjazmem i z aparatem w dłoni. Zostaje poproszony przez rebeliantów o filmowanie linii frontu. Z łatwością udaje mu się odnaleźć w chłopięcym koleżeństwie na polu bitwy. Podróż Tareka jest trudniejsza, pełna introspekcji i niepewności, stale napotykająca przeszkody. Nieustannie walczy z własnym przeznaczeniem, ignorując wszystkie ostrzeżenia, które sugerują, że jego jednomyślna ambicja – dotrzeć do linii frontu – może mieć tragiczne konsekwencje.

Przez osiem miesięcy reżyser Rachel Beth Anderson dokumentował osobiste chwile i niesamowicie niebezpieczne działania wojenne i poświęcenia z nimi związane, w czasie gdy Hamid i Tarek dołączają do rebeliantów walczących z armią Kaddafiego. Film oddaje chaos i zawroty głowy rewolucji, brutalne utraty żyć i niewinności oraz głęboko intymny wgląd w umysły młodych mężczyzn uwikłanych w wojnę, w czasie gdy odkrywają kim są i na co ich stać. Cytując Tareka: „Koniec tej historii jest inny niż myślałem.”

Language of dialogue: English/Arabic
Subtitles: English

Country of Production: Libyia/UK/US
Year of Production: 2013
Running time: 82 min.

Made by: Rachel Beth Anderson and Tim Grucza