Filmception

← Return to Program Page

Niedziela, 2. Listopad — 18:30 — Klub Filmowy (PPNT, Gdynia)

Films about filmmaking, by filmmakers for filmgoers. Film film film film film. Film.

Total Duration: 67 minutes

DestinoSynopsis: Loc and Mehdi have set up a little business filming arabic weddings. But when they are invited to film the wedding of Mehdi’s ex-girlfriend it turns out differently than planned.

Loc i Mehdi zakładają biznes – filmowanie arabskich wesel. Kiedy zostają poproszeni o nakręcenie filmu z wesela byłej dziewczyny Mehdiego, okazuje się, że nie wszystko pójdzie po ich myśli.

Language of dialogue: French
Subtitles: English

Country of Production: France
Year of Production: 2014
Running time: 26 min.

Made by: Sylvain de Zangroniz

A Gentleman’s Adventure


Synopsis: This film combines a childish fascination with the city we live in, our love for film, which transcends all languages, and the subtle hope that someday, someone will succeed in building a time machine.

Film ten łączy dziecięcą fascynację miastami, w których żyjemy, miłością do filmu, która wykracza poza wszystkie języki, z subtelną nadzieją, że kiedyś, komuś uda się zbudować maszynę do podróży w czasie.

Language of dialogue: No Dialogue
Country of Production: India
Year of Production: 2013
Running time: 5 min.

Made by: Aastha Singh

Pio’s Movie


Synopsis: This is not the portrait of the forgotten filmmaker Pio Zamuner. This movie establishes a relationship between two generations of directors who have their own rules. But who directs whom?

“Piove” to nie historia o zapomnianym filmowcu Pio Zamunerze. To określenie relacji pomiędzy dwoma pokoleniami reżyserów z własnymi zasadami. Lecz kto wyreżyseruje kogo?

Language of dialogue: Portugese
Subtitles: English

Country of Production: Brazil
Year of Production: 2012
Running time: 15 min.

Made by: Thiago Mendonça

Laajool – A Fifteen Year Film School


Synopsis: Laajool is the debut and currently only feature film made by Australian director Aaron Southgate. Shot on Super-8 in London in 1996, the no budget film then found itself on a tumultuous journey toward completion which finally came about in 2011. This is the story of that film, by the people who made it.

Laajool to debiut i, w tej chwili, jedyny film fabularny autorstwa australijskiego reżysera Aaron Southgate’a. Film nakrecony bez budżetu na taśmie Super-8 w Londynie w 1996. roku. „Laajool – a fifteen year film school” to opowieść o twórcach tego filmu, który przez wiele lat, aż do 2011. roku, tułał się po świecie, doczekawszy ewentualnie swojej premiery.

Language of dialogue: English
Subtitles: Polish

Country of Production: Australia
Year of Production: 2014
Running time: 21 min.

Made by: Aaron Southgate