Dark Forces

← Return to Program Page

Niedziela, 2. Listopad — 17:15 — Klub Filmowy (PPNT, Gdynia)

A British insane asylum, an Emirati baggage handler and shamanic forest magic? Count me in! One mystical, one mythical and one mythological short film, all in one screening. And The Chef, because he said so…

Robbie Gibbon and Sharron Preston the filmmakers of “The Chef” will be present for Questions and Answers!

Total Duration: 71 minutes

The ChefSynopsis: A city chef loses his good reputation, restaurant, and those he cares most about, when an up and coming food critic tries to make a name for himself with his shocking reviews. With nothing left to lose, the chef decides to take matters into his own hands. Proving that revenge is a dish best served with a side salad and a sprinkling of gore in this stomach churning horror.

Szef kuchni traci reputację, restaurację oraz tych, na których mu najbardziej zależy, kiedy obiecujący krytyk kulinarny próbuje wyrobić sobie reputację ostrymi recenzjami. Nie mając nic do stracenia, główny bohater decyduje się wziąć sprawy w swoje ręce. W tym skręcającym wnętrzności horrorze, szef kuchni udowadnia, że zemsta nie zawsze jest słodka, lecz smakuje lepiej z sałatką na boku.

Language of dialogue: English
Subtitles: Polish

Country of Production: United Kingdom
Year of Production: 2014
Running time: 7 min.

Made by: Robbie Gibbon (the Director is present for a Q&A Session)

Murk LightSynopsis: Two friends who work as luggage rack attendants on a bus take a trip full of reality and mysticism.

Dwoje przyjaciół pracujących jako bagażowi autokaru wyruszają w podróż pełną mistycznych i namacalnych przygód.

Language of dialogue: Arabic
Subtitles: English

Country of Production: Iraq
Year of Production: 2013
Running time: 20 min.

Made by: Yasir AlYasiri

House of ThoughtSynopsis: 1950s. House of Thought is a private mental institution with a pretty dim view of cognitive freedom and philosophically opinionated patients. This is exactly the environment that our cerebral protagnist William Lockshire, plans to escape from. On the night of his attempt, he will postpone his escape when a peculiar death occurs that may or may not have been an accident. A secret bond forms between him and the neurotic Detective Inspector Watson as they both attempt to solve the mystery and liberate free will from its deterministic chains.

Lata pięćdziesiąte. „House of Thought” to prywatna placówka leczenia chorób psychicznych z dość nikłym poglądem na poznawczą wolność, jak i na filozoficznie pewnych siebie pacjentów. To dokładnie takie środowisko z jakiego nasz skomplikowany w odbiorze główny bohater, William Lockshire, zamierza uciec. W nocy, podczas próby ucieczki, przełoży swoje plany, kiedy w ośrodku ma miejsce osobliwy zgon, który mógł (lub nie) nastąpić w wyniku wypadku. Tajemnicza więź tworzy się pomiędzy nim i neurotycznym detektywem, inspektorem Watsonem, kiedy to obydwaj spróbują rozwiązać tajemnicę i uwolnić się od jej deterministycznych więzów.

Language of dialogue: English
Subtitles: Polish

Country of Production: Belgium
Year of Production: 2014
Running time: 38 min.

Made by: Sven Delarivière

Forest MonumentSynopsis: A woman is caught in a forest by a strange shamanic power

Kobieta zostaje owładnięta w lesie przez tajemniczą, szamańską siłę.

Language of dialogue: No Dialogue
Country of Production: France
Year of Production: 2014
Running time: 6 min.

Made by: Yoann Luis