Animarathon

← Return to Program Page

Niedziela, 2. Listopad — 16:00 — Klub Filmowy (PPNT, Gdynia)

Life is boring… Unless it’s animated! Six animations or stop-motion films with a fascinating variety of style.

Total Duration: 65 minutes

GuidaSynopsis: Guida, a sweet lady who has been working as an archivist at a Courthouse for 30 years, has her routine changed when she sees a newspaper ad about life drawing classes in a cultural center of the city. Through the main character’s creative sensibility, the short film offers a reflection about the artistic inspiration recovery process, art as a transformative agent and the concept of beauty.

Przez ponad trzydzieści lat Guida pracuje jako archiwistka w sądzie. Jej rutyna pracy ulega zmianie gdy znajduje w gazecie ogłoszenie o zajęciach z rysunku natury, odbywających się w miejskim ośrodku kultury. Poprzez kreatywną wrażliwość głównej bohaterki, film oferuje refleksje na temat odzyskiwania artystycznych inspiracji, sztuki jako czynnik przeobrażający oraz ogólnego pojęcia piękna.

Language of dialogue: No Dialogue
Country of Production: Brazil
Year of Production: 2014
Running time: 11 min.

Made by: Rosana Urbes

Carrots, Crown & RollerbladesSynopsis: A young king had a dog for a best friend, until one fateful day a hot dog van came speeding down the street…

Najlepszym przyjacielem młodego króla jest pies. Do czasu, aż pewnego pamiętnego dnia pędzący samochód sprzedający hot dogi pojawia się na drodze…

Language of dialogue: No Dialogue
Country of Production: United Kingdom
Year of Production: 2014
Running time: 4 min.

Made by: Jean-Louis Pêcheur

Warsaw, January 2011Synopsis: Warsaw, January 2011 explores issues of temporal and geographical dislocation and simultaneity, experienced three years ago when Harris visited a wintry Warsaw, the childhood home of her Polish Jewish mother.

Warszawa, Styczeń 2011. Próba analizy czasowej i geograficznej dyslokacji i równoczesności, przeprowadzona trzy lata temu, kiedy Harris odwiedził zimową Warszawę – dom z dzieciństwa jej polskiej matki, Żydówki.

Language of dialogue: English
Subtitles: Polish

Country of Production: New Zealand
Year of Production: 2013
Running time: 10 min.

Made by: Juliet Palmer

Black NightSynopsis: In the wild Santo Domingo of the year 2048, an unhappy man, Oscar Perez, struggle to survive the system, society and finally himself.

W dzikim Santo Domingo roku 2048. bardzo nieszczęśliwy człowiek Oskar Perez walczy o przetrwanie.

Language of dialogue: Spanish
Subtitles: English

Country of Production: Dominican Republic
Year of Production: 2013
Running time: 5 min.

Made by: Francisco Rojas

Hoblio – The Path to FreedomSynopsis: A pilgrim carrying a heavy burden travels through a dark forest to a radiant valley. Along the way, he encounters four mysterious characters on his search for spiritual freedom. Join little Hoblio in his quest for peace and enlightenment.

Niosący ciężki ekwipunek pielgrzym przemierza ciemny las w kierunku promienistej doliny. Podczas swojej podróży ku duchowej wolności spotyka cztery tajemnicze postaci. Dołącz do małego Hoblio i jego drogi ku pokojowi i oświeceniu.

Language of dialogue: No Dialogue
Country of Production: Italy
Year of Production: 2013
Running time: 7 min.

Made by: Piero Tonin

Another Song About the SeaSynopsis: This film charts the stalled domestic relationship of a couple of ocean explorers. The characters’ descent into the watery abyss becomes a metaphor for examining their relationship darkened by deep emotional turmoil.

Film śledzi dogasający związek pary badaczy oceanicznych. Schodzenie w wodną otchłań staje się metaforą dla analizy ich związku, targanego zgiełkiem emocji, dodatkowo przyciemnionym głębią oceanu.

Language of dialogue: No Dialogue
Country of Production: United States
Year of Production: 2013
Running time: 28 min.

Made by: Jeremy Bessoff